Meny

Världens bästa kvalitet

MATCHTEK® – den nya standarden

Tändsticksproduktion kräver avancerad teknologi och stor kunskap. Kvalitet uppstår inte bara av en slump. På Swedish Match Industries använder vi oss av vår expertis i allt vi gör, och det har vi gjort sedan 1800-talet.

Som världens mest kända tändstickstillverkare är vi hängivna till att leverera högkvalitetsprodukter på ett ansvarsfullt sätt. Vårt produktansvar går långt utöver att bara leverera de produkter som våra konsumenter efterfrågar. Kvalitetsarbetet genomsyrar hela vår tillverkningskedja; från inköp av aspstock till leverans av färdiga tändstickor.

Garanti för säkra och högkvalitativa tändstickor

Vårt mål är alltid att producera en tändsticka som är säker, pålitlig och miljövänlig. Våra konsumenter förtjänar tändstickor av hög kvalitet som inte antänder av misstag, lätt bryts av eller förlorar bitar av tändsatsen när tändstickan dras mot plånet.

För att fullfölja detta åtagande har vi utvecklat vår egen kvalitetsstandard – MATCHTEK®-standarden. MATCHTEK® är en utökad version av den befintliga europeiska tändsticksnormen EN 1783:1997 (Tändstickor: Krav på utförande, säkerhet och klassificering). Kraven är högre än i EN 1783:1997, och test- och analysmetoderna är mer komplexa. Att vi följer den här standarden innebär att både distributörer och konsumenter kan vara säkra på att våra tändstickor har genomgått stränga kvalitetskontroller. MATCHTEK®-standarden garanterar att de använder säkra och pålitliga tändstickor som också är miljövänliga. Vår förhoppning är att vår standard kommer bli ett riktmärke för resten av världen att efterfölja.

Kvalitetsstickor – tillverkade av svensk asp

Från ett kvalitets- och säkerhetsperspektiv är splintens motståndskraft avgörande. Vi arbetar hårt och proaktivt med att säkerställa den högsta möjliga styrkan på splinten för våra tändstickor.

För att försäkra oss om att vår splint uppfyller den högsta kvaliteten väljer vi ut endast de bästa råvarorna. I vår produktion använder vi oss uteslutande av svensk asp – ett råmaterial som visat sig vara utomordentligt starkt på grund av sina långa och sega fibrer.

Tändstickor som är gjorda av svensk asp har större böjhållfasthet jämfört med andra träslag. För att säkerställa att vår splint är tillräckligt hållfast utför vi grundliga tester av våra tändstickor. Vår MATCHTEK®-standard innefattar två nya och unika testmetoder – nivåer av dynamisk hålfasthet och minsta genomsnittliga brytstyrka. Dessa omfattande tester utför vi kontinuerligt i vårt eget laboratorium i Tidaholm.

Tändsatsen

Våra tändsticksknoppar kännetecknas av styrka och pålitlighet. I vårt testlaboratorium testar vi dagligen tändstickornas prestanda mot MATCHTEK®-standarden. Tändstickorna ska, till exempel, tändas direkt vid antändning och inte släppa ifrån sig partiklar från tändsatsen.

MATCHTEK®-standarden ställer betydligt högre krav på tändstickans egenskaper än EN 1783:1997. Kraven är också mer kundorienterade; t.ex. i en av de nya testmetoderna dras tändstickan med ett högre tryck mot plånet jämfört med kraven i EN 1783:1997.

Pålitlig antändning under hög luftfuktighet

Riktigt bra tändstickor måste fungera även under ogynnsamma förhållanden. Att testa våra tändstickors resistens mot fukt är en självklarhet för oss och är ett av de tuffare kraven i MATCHTEK®-standarden. Vi testar våra tändstickor efter att vi utsatt dem för minst 90 % RH (relative humidity; relativ fuktighet) i tre dagar. Test som dessa hör inte till vanligheten inom industrin idag.

Ansvarsfull tillverkning och kemisk kontroll

Sedan lång tid tillbaka är våra tändstickor fria från svavel och tungmetaller. Det förekommer till och med att våra konkurrenter tillsätter det farliga ämnet sexvärt krom (Cr(VI)) i tändsatsen för att förbättra dess antändningsegenskaper. Cr(VI) är ett mycket giftigt och cancerogent ämne. MATCHTEK®-standarden innehåller ett tröskelvärde för hur mycket Cr(VI) som maximalt får förekomma i våra tändstickor. Vår standard inbegriper också stränga gränsvärden för kolofonium och borsyra. Dessa ämnen är ofta avsiktligt tillsatta för att uppnå bättre antändningsegenskaper. Kolofonium är klassificerat som en allergiframkallande substans och borsyra är klassificerat som möjligt cancerframkallande. Vi är stolta över att producera tändstickor som är fria från dessa farliga ämnen!