Meny

Från asp till ask

MATCHTEK® standard

Kvalitet genomsyrar hela vår tillverkningskedja, från inköp av aspvirke till leverans av färdiga stickor. Alla våra tändstickor vi säljer uppfyller världens högsta krav på kvalitet och säkerhet. Swedish Match Industries MATCHTEK®-standard är en garanti för det.

Läs mer

Swedish Match Industries AB är en av världens största tillverkare av tändstickor. Den svenska skogen förser stora delar av världen med högkvalitativa och hållbara tändstickor. 

Vi på Swedish Match tänker hållbarhet hela vägen från asp till ask. Redan 1992 presenterade Swedish Match en unik och miljövänlig tändsticka, nämligen den svavelfria stickan utan skadliga tungmetaller och tillverkad av enbart förnyelsebara råvaror. Fabriken i Vetlanda är självförsörjande av grön el och produktionen sker på biobränsle. Alla våra tändsticksaskar är gjorda ut av 100% återvunnen fiber som är nedbrytbart och ej bidragande till markförsurningen. 

Vi använder oss endast av asp eller hybridasp från svenska skogar. Alla våra tändstickor kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk.

 

Vår tillverkningsprocess

består av flera viktiga steg. Alla steg kännetecknas av en hög kvalitetskontroll för att kunna producera världens bästa tändstickor.

1

Allting börjar här, i den svenska skogen. För att göra våra tåliga och säkra stickor använder vi oss endast av asp från svenska skogar. Virkesleverantörer hör av sig till vår fabrik i Vetlanda när de har aspvirke som de vill sälja till oss. Swedish Match ställer höga krav på virket vilket är viktigt för att tändstickan ska hålla den kvalitet som krävs. 

Den svenska aspen
2

När aspvirket kommer in till fabriken i Vetlanda vattnas och blötläggs det för att hålla sig fuktigt och inte torka. Något som skulle försvåra svarvningen av virket.

Aspvirket bevattnas
3

Aspstockarna barkas och kapas till kubbar av operatören. Anläggningen har en kapacitet på upp till 2.500 stockar per dag. En enda stock räcker till ca 370.000 tändstickor och det är ungefär vad en svensk genomsnittsförbrukare skulle göra av med på 1000 år. 

Avbarkning och kubbning
4

När stickorna är i rätt storlek impregneras de för att tändstickan inte ska efterglöda vid användning. Impregneringen följs sedan av en torkningsprocess samt polering.

Virket blir till stickor
5

Från poleringen transporteras splinten vidare till sållningen, där de ”skakas” fram över aluminiumplåtar. Plåtarna är perforerade så att alla felaktiga splint automatiskt faller bort. 

Sållning av splinten
6

I Tidaholm påbörjas sedan processen till färdig tändsticka i komplettmaskinerna. Här tillreds den blandning som används till tändhatten, helt fri från tungmetaller. 

Tändsatsen tillreds
7
Stickorna doppas i tändsatsen
8
Stickor och askar blir ett