Meny

Tändstickans historia

Scrolla nedåt
  • 1800 – 1850: Den moderna tändstickan växer fram
  • 1850 – 1900: Säkerhetsstickan blir omåttligt populär
  • 1900 – 1950 Tändstickskungen grundar Svenska Tändsticks Aktiebolaget
  • 1950 – 2000 Den svavelfria tändstickan tas fram
  • 2000 – Det historiska arvet förvaltas vidare

1800 – 1850: Den moderna tändstickan växer fram

År 1831 uppfanns fosfortändstickan. Denna nya sticka kunde tändas genom att dras mot vilken yta som helst, något som gjorde den mycket populär. Problemet var att den gula fosforn som användes var giftig och extremt lättantändlig vilket krävde stor försiktighet. Tretton år senare, 1844, uppfann den svenske professorn Gustav Erik Pasch säkerhetständstickan som en lösning på den brandfarliga fosforstickan genom att bland annat byta ut den giftiga gula fosforn mot den giftfria röda. För att minska risken för olyckor kunde Säkerhetständstickan endast tändas genom att strykas mot ett särskilt plån, även det bestående av röd fosfor. Trots att den nya säkerhetständstickan överträffade den gamla stickan i både säkerhet och miljösynpunkt fick den inte något vidare genomslag då den till en början var väldigt dyr. I begynnelsen av tändstickans historia var en stor del av fabriksarbetarna kvinnor. De fick tidigt viktiga roller och kunde tack vare arbetet i fabriken tjäna egna pengar, något som inte bara var symboliskt viktigt utan också hade en ekonomisk betydelse för deras familjer.

1850 – 1900: Säkerhetsstickan blir omåttligt populär

Det var inte förrän bröderna Carl och Johan Lundström förbättrade Paschs patent, som säkerhetständstickan verkligen slog igenom och blev omåttligt populär. Bröderna grundade Jönköpings tändsticksfabrik och deras tändstickor blev snabbt berömda och spreds över världen. Säkerhetsstickan blev en självklar del i varje hem och hushåll då människor oavsett samhällsklass behövde tändstickor för att på ett enkelt sätt kunna kontrollera eld och tända lampor, brasor eller sin egen tobak. Tack vare litografin och möjligheten att trycka färg så började även tändsticksaskens yta användas för att signalera en avsändare eller varumärke och i takt med att fler fabriker och olika varumärken började komma fram var det viktigt att sticka ut. En trend under 1800-talet var att locka köpare med hjälp av olika motiv på etiketterna. Man använde allt som vid den tiden ansågs spännande och en blandning av skådespelare, kändisar, kungar, exotiska djur samt nya uppfinningar trycktes på tändsticksaskarna för att signalera sitt eget varumärke. Olika former av symboler var också vanligt att använda som motiv på askarna, till exempel siffran tre som av många anses vara helig. Än i dag har Three stars tre stjärnor och Union Match sina tre facklor. Under 1860- och 70-talet förvandlades tändsticksproduktionen från hantverk till storindustri i takt med den tekniska utvecklingen. Totalt har det funnits minst 155 tändsticksfabriker i Sverige genom åren.

1900 – 1950 Tändstickskungen grundar Svenska Tändsticks Aktiebolaget

I början av 1900-talet bestod den svenska tändsticksindustrin av två stora block. Det ena blocket var de nyligen hopslagna Jönköping & Vulcans Tändsticksfabrik Aktiebolag och de andra var AB Förenade Svenska Tändsticksfabriker med Ivar Kreuger i ledningen. Ivar Kreuger var en svensk finansman och ingenjör som lade grunden för dagens Swedish Match genom att sammanföra de två blocken och bilda STAB - Svenska Tändsticks Aktiebolaget, med honom själv som VD. Ivar Kreuger var under sin livstid även känd som tändstickskungen och hans nybildade koncern STAB hade sitt huvudkontor i Tändstickspalatset i Stockholm. STAB blev tidigt världsledande inom tändsticksproduktionen och fortsatte att växa kraftigt tills börskraschen i New York 1929 då koncernen började få problem. I samband med Ivar Kreugers plötsliga död 1932 utlöstes den så kallade Kreugerkraschen vilket blev en av historiens mest omfattande konkurser. Kreugerkraschen påverkade platser långt utanför Sveriges gränser och det dröjde långt in på 40-talet innan Svenska Tändsticks AB hade återhämtat sig.

1950 – 2000 Den svavelfria tändstickan tas fram

Efter Kreugers dödsfall gick Svenska Tändsticks AB in i en tyngre period. Tändsticksförsäljningen börjar att stagnera och STAB tvingas i början av 50-talet att söka efter nya verksamhetsområden med anknytning till tändstickstillverkning, bland annat inom skogsindustrin vilket gör att man mellan 1968 och 1976 förvärvar över 50 olika företag. En av orsakerna till en stagnerande försäljning var bland annat de olika marknadernas försök att bygga upp sin egen tändsticksindustri samt en helt ny konkurrens från engångständarna. Tobaksanvändandet sjönk även vilket givetvis hade sina effekter på marknaden. År 1980 byter Svenska Tändsticks AB namn till det nuvarande Swedish Match AB. En viktig förändring i tändstickans historia skedde år 1992 när Swedish Match presenterade en unik och miljövänlig produkt; den svavelfria tändstickan. Alla skadliga tungmetaller är borttagna och tändstickorna tillverkas till största delen av förnyelsebara råvaror.

2000 – Det historiska arvet förvaltas vidare

Idag sker all Swedish Match produktion av tändstickor i våra två fabriker i Vetlanda och Tidaholm. Efter 150 år av kontinuerlig tändstickstillverkning har våra metoder för tändstickstillverkning förändrats något, men många delar av processen är fortfarande sig lik. Som Sveriges enda tillverkare av säkerhetständstickor gör vi allt för att förvalta arvet från de svenska tändstickorna.