Meny

Om webbplatsen

Materialet på www.swedishmatchindustries.com (”Webbplatsen”) tillhandahålls av Swedish Match Industries AB (”Swedish Match”, ”vi”) som en service till företagets intressenter i syfte att ge generell information om företagets verksamhet. Genom att besöka Webbplatsen, ger du ditt samtycke till nedanstående villkor. Om du inte accepterar dem, bör du inte använda Webbplatsen eller ladda ned något material från den.

Syfte med webbplatsen

Swedish Match betraktar Internet som den viktigaste kanalen till sina intressenter. Webbplatsen är avsedd endast för att ge information om företaget och dess verksamhet.

Innehållet på Webbplatsen ska inte betraktas som ett säljerbjudande, eller ett förslag till att köpa några produkter från Swedish Match eller något av dess dotterbolag. Sådana produkter säljs endast i enlighet med de lagar som gäller för landet där de säljs.

Frånsägande av ansvar

Informationen på Webbplatsen är generell och får inte utgöra enda grund för beslut i viktiga frågor. Swedish Match arbetar ständigt för att Webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Detta innebär att Swedish Match inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.

Allt som laddas ner från Webbplatsen, eller någon annan webbplats som länkats vidare till, sker efter eget gottfinnande och på egen risk. Du är ensam ansvarig för eventuell åverkan på ditt datasystem eller förlust av data som orsakats av en nedladdning.

Begränsning av ansvar

Informationen på Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick utan någon uttalad eller underförstådd garanti av något slag. Under inga omständigheter kan Swedish Match eller något av dess dotterbolag hållas ansvariga för skador som kan ha uppkommit vid användandet av, eller oförmåga att använda informationen på Webbplatsen eller på någon webbplats som länkats vidare till.

Länkar till externa webbplatser

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Länkarna tillhandahålls som en service. Några av dem hanteras av tredje part. Observera att Swedish Match inte ansvarar för produkter/tjänster som erbjuds på andras webbplatser eller i övrigt för innehållet på dessa. Besökare uppmanas därför att särskilt uppmärksamma eventuella policies och villkor på andra webbplatser än på Webbplatsen.

Personuppgifter och cookies

Swedish Match respekterar varje besökares integritet. Läs mer om hur vi använder dina personuppgifter i vår Information om personuppgifter och om hur vi använder cookies i vår Information om cookies.

Immateriella rättigheter

Alla namn, logotyper och varumärken på Webbplatsen ägs av Swedish Match, dess dotterbolag, licenshållare eller samarbetspartner. Swedish Matchs immateriella rättigheter får användas endast i enlighet med tillståndet givet genom policyn för Webbplatsen eller efter skriftligt tillstånd från Swedish Match. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot copyright-, varumärkes- och/eller annan svensk eller utländsk lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Du har rätt att bläddra igenom Webbplatsen och ladda ner kopior av innehållet för privat, icke-kommersiellt bruk förutsatt att du inte tar bort copyrightuppgifter eller annat meddelande som finns på informationen du laddar ner. Du har inte rätt att ändra, använda eller sända vidare informationen för kommersiella ändamål. För Swedish Match Image Bank gäller separata villkor.

Jurisdiktion

Svensk lag styr denna policy och hur du använder Webbplatsen. Du godkänner oåterkalleligen svensk jurisdiktion för alla aktiviteter som är ägnade att tillämpa denna policy.

Övrigt

Swedish Match har rätt att ändra denna policy när som helst och efter eget gottfinnande. Om någon del av denna policy visar sig vara olaglig, ogiltig, icke tillämplig eller av någon anledning icke möjlig att upprätthålla får giltigheten och upprätthållandet av de återstående delarna inte på något sätt påverkas därav eller försämras.