Meny

ELD OCH SÄKERHET

Innan du börjar elda eller grilla är det viktigt att du kontrollerar om det eventuellt råder eldningsförbud på den plats du befinner dig på. Sådan information kan finnas på kommunen, länsstyrelsen eller räddningstjänstens hemsida.

Om det inte råder eldningsförbud är det bra om du tänker på följande:

Innan du börjar göra upp en eld

 • Hitta ett underlag som inte sprider elden, likt grus eller sand.
 • Gör aldrig upp eld på eller intill berghällar eller klippor. De kan spricka och missfärgas.
 • Elden ska inte kunna sprida sig till närliggande buskar eller grenar.
 • Elda inte i mörker eller vid för stark vind.

Under eldning

 • Tänk på att det är du som tänder elden som har ansvar för att det går säkert till.
 • Var beredd att kunna släcka elden ifall olyckan är framme. En hink med vatten bredvid elden är ett bra tips.
 • Lämna aldrig grillen eller eldstaden obevakad.

Vid släckning:

 • Var noggrann med att kolla att elden inte efterglöder.
 • Häll på rikligt med vatten eller jord för att kväva elden.
 • Eld kan ligga och pyra i skogsmark under lång tid utan att det märks.
 • Innan du beger dig från platsen försäkra dig om att elden är helt släckt.