Meny

SÄLJ DIN ASP TILL OSS

Läs vår tidning!

 

 

Swedish Match Tändstickor.jpg

Nyheter

 

Tändsticksvirke är det första sågbara sortimentet att klassas enligt Prima/Sekunda i trave. Det innebär att hela travens bruttovolym klassas i Prima eller Sekunda samt möjligheter till utskott eller mätningsvägran om man inte håller kvalitetskraven.
Läs på aktuella kvalitetskrav nedan och säkerställ aktuella leveranstidpunkter med din inköpare.

Kontakta din ordinarie inköpare innan ni börjar aptera tändsticksvirke.

 

Vanliga frågor

Vilket trädslag använder ni till tändstickstillverkning?
Vi använder idag både asp (Populus Tremula) och hybridasp (Populus Tremula*Populus Tremuloides), men vi kan inte använda poppel då det inte ger den kvalitet vi önskar på tändstickan.

Kan jag sälja direkt till er?
Idag köper vi inte direkt från skogsägare utan du får kontakta din inköpare i närområdet då vi har avtal med de flesta virkesinköpande organisationerna.

Hur många tändstickor blir det av en stock?
Vi beräknar att det av en normalgrov stock som är ca 32 cm i topp och 310 cm lång ger ca 400 000 stickor.

Jag har några aspar som jag vill sälja. Vad är minsta leveransvolym?
Minsta leverans är 7 m3fub vilket motsvarar ca 25-30 stockar. Har ni frågor angående våra kvalitetskrav är ni välkomna att kontakta oss. Tag kontakt med din inköpare i närområdet för leverans.

Hur grova aspstockar köper ni?
Vi har en max rotdiameter på 75 cm. Viktigt att tänka på är att aspar kan innehålla hackspetthål och röta. Då passar det bättre att de står kvar till naturvård.

Hur mäter ni tändsticksvirket? 
Idag mäts allt tändsticksvirke opartisk av Biometria.

virke_märkt.png

Har du asp av rätta virket?

Swedish Match Industries tillverkar alla sina tändstickor av asp och hybridasp från svenska skogar. Vi söker fler leverantörer för att täcka virkesbehovet under hela kalenderåret. Att leverera asp som tändsticksvirke blir en bättre affär än massaved eller bränsle – om aspen är av rätta virket.

Swedish Match Industries köper årligen in 25 000 kubikmeter verklig volym under bark (m3fub). Virket fångas i ett stort geografiskt område och transporteras till fabriken i Vetlanda. I områden där det finns asp är det viktigt att den som ansvarar för avverkningen har med sig tändsticksvirke i tanken. Vi rekommenderar att alltid aptera grövre aspstockar i längder om 3,1 meter för att kunna ta ut sortimentet, eftersom minsta leverans endast är 7 m3fub. Det kan vara svårt att bedöma stockarnas kvalitet innan de är apterade, men utgå alltid ifrån att de ska plockas ut. Aspar som är övergrova eller som det är bohål i, ska man låta stå kvar i skogen då de är viktiga för naturvården och den biologiska mångfalden.

En viktig aspekt för tändsticksproduktionen är aspens färskhet. För att det ska vara möjligt att svarva fanér och göra stickor behöver aspvirket hålla hög fuktighet samt vara av bra kvalitet. I dagsläget vattenlagrar vi virke under sommaren. Därför söker vi skogsägare som även avverkar under hösten, för att få så färskt virke som möjligt till produktionen.

Har du asp av rätta virket? Kontakta virkesansvarig Emil Lagerqvist, eller skriv direkt i kontaktformuläret nedan.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas