Tändsticksvirke

Populus tremula är det latinska namnet för asp. Aspträ är vitt, virket är tämligen elastiskt och starkt. Det är rakfibrigt och behåller ljusheten bättre än andra träslag. Dessa egenskaper gör aspen till det bästa virket för tändstickstillverkning. Alla svensktillverkade tändstickor görs av aspträ.

Aspen växer över hela landet. Näst efter björk är den det vanligaste lövträdslaget i Sverige. Den växer på så gott som all slags mark men föredrar friska eller fuktiga finjordsrika mulljordar. Asp finns även i barrskog men då i mindre bestånd. Aspen är mycket ljuskrävande och har mycket hög tillväxt på god mark.

Tändsticksvirke Asp - läs mer om våra kvalitetsbestämmelser (pdf).