Virkesinköp

Asp är det bästa virket för tändstickstillverkning. Alla svensktillverkade tändstickor görs av aspträ.