Modern tändsticksproduktion

Vid vår fabrik i Vetlanda tillverkas splint (färdiga stickor utan knopp) och tryckta ytteraskämnen för vidaremontering till färdiga tändstickor i Tidaholmsfabriken.

 

1. Svensktillverkade tändstickor görs uteslutande av asp. Virket kommer till fabriken som obarkade stockar, 3.1 meter långa. 

2. Aspstockarna barkas och kapas till kubbar (ca 0,6 m långa) i en automatisk anläggning. Anläggningen har en kapacitet på upp till 2.500 stockar per dag. (En enda stock räcker till ca 370.000 tändstickor och det är ungefär vad en svensk genomsnittsförbrukare skulle göra av med på 1000 år.) 

3. Aspkubbarna svarvas till fanér av en tändstickas tjocklek. 

4. Fanéret transporteras vidare till en stickhack, som skär fanéret till splint, dvs stickor utan satsknopp. Stickhacken har en kapacitet på upp till 15 miljoner splint per timme. 

5. Splinten transporteras därefter via ett transportband. Första delprocessen består av långsamt roterande cylindrar, där splinten passerar genom en impregneringsprocess. Impregneringen gör att de färdiga tändstickorna inte efterglöder när de släckts. Efter impregneringen torkas och poleras splinten – allt i en kontinuerlig process. 

6. Från poleringen transporteras splinten vidare till sållningen, där de ”skakas” fram över aluminiumplåtar. Plåtarna är perforerade så att alla felaktiga splint automatiskt faller bort. Den färdiga splinten distribueras vidare till komplettmaskinerna.

7. Komplettmaskinen är den sinnrikaste av alla tändsticksmaskiner och har en kapacitet på ca 2 miljoner stickor per timme. Först ”laddas” splinten i magasin som därefter ”stöter” in dem i en ändlös, vandrande matta. När mattan roterar doppas splinten i paraffin och satsmassa och blir färdiga tändstickor. 

8. Vid fyllningsstationerna möts stickor och askar, här får askarna automatiskt sina portioner av tändstickor. 

9. De fyllda och förslutna tändsticksaskarna går vidare till inslagningsmaskinerna. Först paketeras askarna i 8- eller 10-pack, därefter i ännu större transportenheter.