Miljö

Tändstickor från Swedish Match Industries AB består till största delen av CO2-neutrala eller återvunna material.

Som exempel kan nämnas att kartongen består till 100 % av återvunna fibrer. Våra tändstickor är dessutom fria från svavel och farliga tungmetaller.

Swedish Match Industries AB medverkar i CDP, vilket är en icke-vinstdrivande organisation som fungerar som en informationsbärare i miljöfrågor mellan företag och aktieägare. Varje år mäts företagens miljöprestanda genom att data om CO2-utläpp från tillverkning, transporter samt elförbrukning och resor samlas in. Genom CDP uppmanas också företagen att visa upp handlingsplaner för att minska utsläpp och reducera risker. Informationen samlas i en årlig rapport som ges ut av CDP.