Kvalitet

Tändstickor från Swedish Match Industries AB uppfyller den europeiska tändsticksnormen EN 1783:1997.

Denna europeiska standard gäller också som svensk standard och ställer stora krav på tändstickans säkerhet, funktion och miljöprestanda. Kvalitetsarbetet genomsyrar hela vår tillverkningskedja; från inköp av aspstock till leverans av färdiga tändstickor.

De tändstickor vi tillverkar och säljer uppfyller världens högsta krav på kvalitet och säkerhet. Swedish Match Industries MATCHTEK®-standard är en garanti för det.

MATCHTEK®-standarden är en utökad version av den befintliga europeiska tändsticksnormen EN 1783:1997 (Tändstickor: Krav på utförande, säkerhet och klassificering). Kraven är högre än i EN 1783:1997, och test- och analysmetoderna är mer komplexa. Att vi följer den här standarden innebär att både distributörer och konsumenter kan vara säkra på att våra tändstickor har genomgått stränga kvalitetskontroller. MATCHTEK®-standarden garanterar att de använder säkra och pålitliga tändstickor som också är miljövänliga.

Produktsäkerhet för tändstickor

De flesta av Swedish Match tändstickor är säkerhetständstickor vilket innebär att tändstickan endast kan tändas genom att man stryker den mot en specialbehandlad, kemiskt aktiv friktionsyta på sidan av asken. De viktigaste egenskaperna för säkerhetständstickorna är att de ska vara lätta att tända, inte sprätta eller släppa ifrån sig brinnande partiklar, inte brytas av, inte fortsätta glöda när flamman dött ut, inte innehålla giftiga tungmetaller samt vara ofarliga för miljön. Tändstickor kan inte självantända vid normal hantering.