Stiftelsen Solstickan

98 procent av alla tändstickor som säljs i Sverige är av märket Solstickan. Av varje såld Solstickeask går en del av försäljningspriset till Stiftelsen Solstickan.

Stiftelsen Solstickan inriktar sig på stöd till två huvudgrupper; funktionshindrade och sjuka barn samt äldre. Varje år samlar svenska folket in cirka 1,5 miljoner kronor.

 

Solstickan Hushållsask

En större ask med 240 stickor i medeltal
Bidrag till Solstickefonden: 80 öre/ask

Solstickan Långa stickor

Innehåller i medeltal 60 stickor/ask
Bidrag till Solstickefonden: 8 öre/ask

Solstickan Bruksask

Innehåller i medeltal 45 stickor/ask
Bidrag till Solstickefonden: 8 öre/ask

Solstickan Extra Långa stickor

Längre brinntid med 10 cm långa stickor
Bidrag till Solstickefonden: 8 öre/ask