Frågor om våra produkter

Har du frågor om våra produkter eller vill göra en reklamation?

Frågor om våra produkter

Kontakta Swedish Match Industries på telefon 0502 165 00 eller e-post info.smindustries@swedishmatch.com.

Vart kan jag reklamera tändstickor?

Vänligen skicka in sticka, ytter- och innerask med kvarvarande stickor för analys till Swedish Match Industries AB, Att: Kvalitetsavdelningen, Box 84, 522 22 Tidaholm.

Agent för Swedish Match tändstickor utomlands?

Swedish Match tar dagligen emot förfrågningar gällande export av tändstickor till olika länder runt om i världen. För att bättre kunna göra en bedömning behöver vi veta mer om den aktuella marknaden. Skicka en kort sammanfattning av er idé innehållande nedanstående punkter, så kommer vi att kontakta er för eventuella vidare diskussioner.

  • Varför är marknaden intressant?
  • Är ni etablerade på marknaden i dag, i så fall hur och sedan när?