MED VÄRLDEN SOM MARKNAD

Plagiat och förfalskningar

Framgångarna för svenska tändstickor berodde på dess överlägsna kvalitet. Konkurrenterna försökte att få sina tändstickor att se så ”svenska” ut som möjligt, genom att plagiera etiketterna.

Allra mest efterapad blev den gula originaletiketten från Jönköpings Tändsticksfabrik med devisen ”Tända endast mot lådans plån”. Med sina 450 kända (!) imitationer är den troligen det mest plagierade varumärket.

Vissa utländska tillverkare direkt lurade köparna. Plötsligt var även tändstickor från t ex Japan och Tyskland ”Made in Sweden”! Vissa döpte helt sonika sin fabrik till ”Sweden”. Naturligtvis var konsumenterna inte så lättlurade. Man lärde sig snart att det skulle vara prickar eller ring över vissa svenska bokstäver, och varianter som ”Tanda endast mot ladans plan” gick bara en kort tid. 

Namnet ”Jönköping” blev också så välkänt att man lätt kunde skilja det från Jinkiping, Gentkoping, Westkoping och andra medvetna eller omedvetna förfalskningar. Och i de fall förfalskningarna var särdeles raffinerade och välgjorda, fann köparna snart nya sätt att skilja äkta från oäkta. 

På 1880-talet fanns det i de svenska inneraskarna små märken efter maskinerna. När man vid sekelskiftet bytte maskiner och nålsticken försvann, sjönk plötsligt försäljningen i vissa länder. Det visade sig att köparna där betraktat märkena som ”äkthetsintyg” på att stickorna verkligen kom från Jönköping...