Askar och etiketter

De första fosfortändstickorna lades aldrig i någon ask. De slogs helt enkelt in i vanligt papper. Fabrikens namn stämplades sedan direkt på pappret. Med säkerhetständstickan kom plånet och därmed ställdes helt andra krav på förpackningen.

Dagens moderna ask uppfanns redan i mitten av 1800-talet och är förmodligen världens äldsta fortfarande använda förpackning. Tändsticksetiketterna har alltid varit en viktig del i marknadsföringen av Svenska tändstickor. Inte minst utomlands där man vill anknyta till lokala seder och smakriktningar.

En av de mest kända etiketterna är Three Stars som kom redan 1887. Den har kallats ”etiketternas Mona Lisa” och har marknadsförts över hela det engelska imperiet.Troligen är den världens mest spridda tändsticksmärke.

Förr var det vanligt att olika makthavare beställde egna tändstickor där etiketterna var rena propagandamedlen. Ofta var motiven pampiga galaporträtt med medaljer, epåletter, guld och glitter. Mer än en gång hade makthavaren störtats innan beställningen var levererad.

Filumenister över hela världen

Tändsticksetiketter har väckt mångas samlarvurm. Entusiastiska etikettsamlare – filumenister – finns över hela världen.

En av de allra ivrigaste var kung Faruk av Egypten. En gång på 1950-talet reste han i ett specialchartrat plan till Köpenhamn. Hans enda ärende var att köpa en tändsticksetikett värd 3 000 kronor.