Swedish Match koncernen

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter.

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter.

Några välkända varumärken: General, Longhorn, ZYN, Game, Red Man, Fiat Lux och Cricket. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och USA.Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och USA.

Under 2018 hade Swedish Match i genomsnitt 5 662 medarbetare. Flest medarbetare fanns i Dominikanska republiken, Sverige och USA följt av Brasilien, Filippinerna och Nederländerna. Koncernens nettoomsättning för 2018 uppgick till 12 966 MSEK.

Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

Läs mer om Swedish Match koncernen.